Tarieven

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een overeenkomst heb, dan breng ik het tarief dat bij uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In vrijwel alle gevallen declareer ik de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Ik heb een overeenkomst met de volgende zorgverzekeraars afgesloten: CZ/Delta Lloyd en Ohra, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis,  De Friesland, DSW, Caresq, VRZ.

Wanneer ik geen overeenkomst heb afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, informeer dan bij mij naar de voor u geldende voorwaarden.

Voor volwassenen geldt bij de zorgverzekeraar een eigen risico. Dit betekent dat u als zorgnemer de behandelingen zelf dient te betalen, tenzij u uw eigen risico heeft gebruikt voor het betalen van een andere soort zorg. Voor de logopedische behandelingen die onder het eigen risico vallen, krijgt u van uw verzekeraar de nota.

Indien een behandeling niet (tijdig) afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief is gelijk aan het tarief van een behandeling. Dit tarief varieert per zorgverzekeraar en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U zult dit zelf moeten betalen.

Klachtenprocedure

Klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Vergoeding

De logopedische behandeling zit in het basispakket en wordt volledig vergoed, mits er een verwijzing van een arts is. U kunt ook zonder verwijzing terecht, maar dan krijgt u de factuur thuis gestuurd en dient u deze zelf te betalen.

Waarneming

Het kan voorkomen dat waarneming nodig is in verband met langdurig ziek zijn, vakantie en/of studieverlof. Er zal dan altijd door een gediplomeerd logopedist worden waargenomen.

Privacy

De logopedist neemt kennis van vertrouwelijke informatie. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyregelement van de NVLF zal worden nageleefd.