Home

Welkom bij Logopediepraktijk Sprekend Kinderen

Logopediepraktijk Sprekend Kinderen in Goes biedt logopedie voor kinderen. Dat wil zeggen dat ik kinderen help met problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem en afwijkend mondgedrag.
Sprekend Kinderen maakt deel uit van het Medisch Centrum Goes.

De werkzaamheden van Sprekend Kinderen worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.)

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici (KP nummer 19900314991) en neem deel aan een kwaliteitskring van logopedisten Zuid Beveland en Walcheren.

Aangezien ik een eenmanspraktijk ben, vind ik het belangrijk dat ook ik overleg heb met collega logopedisten.
Dit doe ik geregeld met twee andere logopediepraktijken in Goes/Middelburg.

Wie praat vertelt over hetgeen wat hij heeft geleerd, wie luistert leert.

Arjan Vergeer

Logopedie Sprekendkinderen in Goes

Wat is logopedie?

Logopedie richt zich op communiceren en eten & drinken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist.

Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Bij spraak- en taalmoeilijkheden kunnen we denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat, de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, stotteren, uitspraakfouten zoals bv. slissen en het niet of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen ten gevolge van ziektes of een herseninfarct.

De adem en stem kunnen iemand verhinderen om iets duidelijk te maken aan een ander, zoals schor zijn of heesheid. Tevens kunnen het gehoor en het luisteren nog een belemmerende factor zijn in de communicatie. Het onvoldoende waarnemen van verschillen in klanken en woorden, moeite met rijmen en moeite met onthouden zijn hier voorbeelden van.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Deze vorm van logopedie wordt preverbale logopedie genoemd en wordt behandeld door een geregistreerde preverbale logopedist. De logopediste draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de mond.

Als laatste houdt logopedie zich bezig met het behandelen van problemen met het lezen en spellen, oftewel dyslexie. Ook voor het behandelen van dyslexie zijn er gespecialiseerde, geregistreerde logopedisten.