Werkwijze / BehandelTraject

STAP 1 : EERSTE AFSPRAAK

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats. Hierbij stel ik u onder andere vragen over de voorgeschiedenis, het ontstaan van de klacht en wordt uw hulpvraag geformuleerd. Ik vraag u mee te nemen: een legitimatiebewijs, de zorgpas en de verwijzing van de huisarts of specialist.

STAP 2 : ONDERZOEK DOEN

In de meeste gevallen zal ik daarna één of meer onderzoeken afnemen. Als deze onderzoeken zijn afgerond, worden de resultaten met u besproken. Ik stel een diagnose en advies op. Mocht er verdere behandeling geadviseerd worden, bespreek ik met u het behandelplan. Er wordt een aanmeldings- en onderzoeksverslag naar de verwijzer gestuurd. U kunt hier ook een exemplaar van ontvangen.

STAP 3 : BEHANDELING

Meestal vinden de behandelingen 1 keer per week plaats. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Het aantal behandelingen is zeer uiteenlopend en is afhankelijk van het soort en de ernst van het probleem, de motivatie van de cliënt en de continuïteit van de behandeling. Bij de begeleiding van kinderen zijn de ouders meestal aanwezig. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Gedurende de behandelingsperiode wordt er regelmatig met u geëvalueerd over hoe het gaat. Indien noodzakelijk overleg ik met uw arts, leerkracht of andere betrokkenen. Dit gebeurt altijd nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Logopedie Goes - Sprekend kinderen

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Wanneer ik het formulier heb ontvangen, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op om een eerste afspraak te maken. Mocht er sprake zijn van een wachtlijst, dan informeer ik u daar over.