Gehoorproblemen

– Een zwakke luistervaardigheid

Een zwakke luistervaardigheid is wanneer het gehoor in orde is, maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt.

Een zwakke luistervaardigheid kan zich uiten in:
– een zwak auditief geheugen
– een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
– wisselende reacties op auditieve informatie
– moeite met het verstaan van personen, die snel praten
– moeite met spraakverstaan in rumoerige omgeving
– moeite met het onthouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese)

De oorzaak is niet aanwijsbaar en komt vaak voor in samenhang met andere symptomen, zoals een concentratieprobleem.

De gevolgen van een zwakke luistervaardigheid kunnen leerproblemen, communicatieproblemen en/of gedragsproblemen zijn.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft luistertraining.

– Slechthorendheid ten gevolge van een middenoorontsteking

Een tijdelijk gehoorverlies als gevolg van een middenoorontsteking (tot 50 dB) is op zich geen probleem, maar doet het zich regelmatig voor dan kan dit onder andere leiden tot spraak- en taalproblemen. Soms kan de KNO-arts besluiten trommelvliesbuisjes te plaatsen. Gelijksoortige problemen kunnen ook ontstaan bij paracentese (gaatje in het trommelvlies) of bij langdurig bestaan van glue-ears (lijm-oor).

Door de slechthorendheid kunnen er communicatieproblemen, achterstand in spraak- en/of taalontwikkeling, gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft ouders advies. De therapie bestaat uit spraak- en taaltraining. Wanneer het plaatsen van buisjes niet toegepast kan worden kunnen tijdelijk hoortoestellen worden voorgeschreven.