Adem- en Stemproblemen

– Zwakke stem

Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De bouw van de larynx bepaalt in belangrijke mate hoe sterk de stem is. Bij een zwakke stem is er meer kracht en spierspanning nodig om met een gemiddelde luidheid te spreken en om dit langere tijd vol te houden. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebruik van de stem. Heesheid, pijnklachten, schrapen, kuchen en vermoeidheid bij het spreken zijn het gevolg.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit wordt bereikt door oefeningen voor een goede houding tijdens het spreken, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen, stemoefeningen en oefeningen voor een duidelijke uitspraak. Stemsparende adviezen kunnen hierbij ook nuttig zijn.

voor meer informatie www.ieder1stem.nl

– Heesheid

Bij heesheid klinkt de stem niet helder meer; er is een grove of fijne ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar kan ook het verkeerd gebruik van de stem zijn. Soms leiden psychische problemen tot heesheid. Een verkeerd gebruik van de stem kan leiden tot stembandknobbeltjes (ofwel stemplooiknobbeltjes). De kno-arts stelt de diagnose.

Heesheidsklachten gaan vaak samen met andere symptomen, zoals: te luid of te zacht spreken, te hoog of te laag spreken, met een foutieve ademing spreken, pijnklachten in de keel.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft stemhygiënische adviezen en werkt naar een evenwichtige manier van stemgeven toe. Lichaamshouding, ademing, resonantie, articulatie en stemgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

voor meer informatie www.ieder1stem.nl

– Keelklachten bij intensief stemgebruik

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij het spreken en/of zingen, kan dit keelpijn tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan pijnlijk, branderig of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Ook bij veelvuldig keelschrapen en kuchen kunnen deze klachten voorkomen.

Op zich kan iedereen deze klachten krijgen na bijvoorbeeld een feest, maar deze zijn dan van voorbijgaande aard. Als echter de keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daar veel hinder van ondervinden. Bovendien kunnen mensen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft stemhygiënische adviezen en besteedt aandacht aan de lichaamshouding, de ademhaling en aan een ontspannen manier van stemgeven.

voor meer informatie www.ieder1stem.nl

– Verkeerde spreekadem

Bij een verkeerde spreekadem wordt er verkeerd geademd bij het spreken, waardoor mensen “achter de adem raken” .

De oorzaak van de ademproblemen bij een verkeerde spreekadem is dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht voor is.

Meestal volgt na het te lang doorspreken op één adem een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

– Hyperventilatie

Hyperventilatie is te snel of te diep ademen, waardoor er met de uitademingslucht te veel koolzuur wordt afgegeven. De koolzuurgraad in het bloed daalt, wat duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen kan veroorzaken. Hyperventilatie kan plotseling optreden (acute vorm) of langdurig zijn (chronische vorm).

Mogelijke oorzaken zijn spanningen, een verkeerde ademgewoonte, te snel en zonder pauze spreken.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft ontspannings- en ademoefeningen en geeft inzicht in de problemen die samenhangen met hyperventilatie.